Amazon Калкулатор

Калкулатор

Определете правилната ценова стратегия и целева печалба с калкулатора за ценообразуване на Noverstock !

Предизвикателството: Как да определите възможно най-ниските продажни цени за вашите продукти на съответния пазар?

 ценообразуване на Noverstock

Резултатът: Използвайки калкулатора за ценообразуване на Новерсток, който отчита разходите в реално време, нашият клиент успя да увеличи печалбата си с 14,5%.

Подробности: Нашият клиент препродава козметични продукти в Amazon (FBM & FBA), eBay и Shopify. Дойде при нас с проблем, че поради постоянно променящите се разходи не може да се справи с актуализирането на продажните цени на продуктите и често, дори без да знае, продава на загуба.

Пандемията – коронавирус през 2020 г. силно засегна веригите за доставки по целия свят, което доведе до непрекъснато покачващи се цени на доставка, цената на стоките, опаковките и заплатите на складовите работници. На свой ред, платформите(amazon, eBay) също започнаха да преразглеждат своите комисионни и такси.

За да се справят с подобни предизвикателства, предприятията трябва постоянно да следят текущата най-ниска възможна продажна цена, която могат да предложат, като се вземат предвид техните разходи и желаните маржове на печалба. Правилната цена може да увеличи печалбата по-бързо, отколкото увеличаването на обема; грешната цена може да го свие също толкова бързо.

За щастие Noverstock има какво да предложи. Изчислявайки вашата печалба се фокусираме върху два аспекта – да знаете как да оцените правилно продуктите и как да определите и елиминирате загубите.

Как успяхме да помогнем на нашия клиент?

Първо, трябваше да напишем формулите за печалба за всеки един канал за продажба.

Бизнесът на нашия клиент е обвързан с три канала за продажба (Amazon, eBay, Shopify) и няколко държави (ЕС, САЩ, Канада и др.). Така че формулите трябваше да бъдат разделени на:

  • Канал за продажби (eBay, Amazon FBM, Amazon FBA, Shopify)
  • Тип доставка – от търговеца, от Amazon или от друг външен склад
  • Държава на доставка – всяка държава има специфични данъчни ставки

След като разполагахме с тези сложни формули, създадохме за тях усъвършенстван механизъм за изчисляване на най-ниската продажна цена при желаната печалба. Клиентът може да види в реално време как да подобри продажната цена за всеки продукт в Amazon (FBM, FBA), eBay и Shopify.

Веднага след като започнаха да коригират цените, промените бяха видими – 14,5% увеличение на печалбата в рамките на 3 месеца. Клиентът вече не прави бизнес на загуба дори при непрекъснато растящите разходи по цялата верига на доставки.

Калкулаторът на Noverstock включва ограничена инвестиция, минимални допълнителни разходи и малки организационни корекции.
Но печалбата е значителна и бърза. Всяка компания за електронна търговия може успешно да използва калкулатора на Noverstock като инструмент за изграждане и поддържане на печалби.