Amazon Калкулатор

Управление на поръчки

Как Noverstock помогна на мултинационална компания да организира логистиката и веригата си на доставки намалявайки разходите с 20%

Предизвикателството: Как да изберете автоматичо различни куриери и куриерска услуга за над 2000 поръчки на ден намалявайки разходите си

организира логистиката

Резултатът: С помощта на нашия усъвършенстван механизъм за автоматизация за назначаване на куриерски услуги и превозвачи, клиентът успя да организира своята логистика и верига на доставките, без да е необходимо служителите да запомнят всеки възможен сценарий. Това доведе до 0% шанс за човешка грешка, като същевременно намали свързаните разходи с 20% и средното време за обработка с 30%.

Подробностите: Нашият клиент има собствена марка за текстилни продукти, които продава в Амазон (Fulfilled by a merchant), eBay и Shopify, има няколко склада и ползва услугите на 8 превозвача в общо 11 държави.

Той дойде при нас с проблем – как лесно да сложи на всяка една поръчка превозвач и транспортна услуга при 1000+ поръчки на ден, без да е необходимо да помни всяко правило за избор на превозвач или необходимостта да обучи някой от екипа си да прави това.

Целта беше да се автоматизира процесът на подбор, така че шансът за човешка грешка да бъде намален до 0, като същевременно се намалят разходите и времето за обработка и да се предложи висококачествена услуга на крайния клиент.

Подробно обсъдихме проблемът и решихме да използваме набор от автоматизирани действия, които облекчиха натоварването на служителите. Уверихме се, че най-евтината, но и най-бърза услуга за доставка е подбрана за всяка една поръчка.

Как изглежда това в самата система?

Преди Noverstock, служителите на въпросната компания са губели ценно време в търсенето на най-правилните начини за филтриране и избиране на точния превозвач и услуга. Това е довело до безброй загубени часове, които биха могли да се оползотворят по-добре

Сега Noverstock събира всички бизнес изисквания на едно място и предлага автоматизирано решение, с което се избягва нуждата служителите да запомнят, каквито и да било специфики. Транспортните услуги се възлагат автоматично в зависимост от съответната държава, тегло, цена, флаг за ‘опасни товари’ и др.

В допълнение към това, клиентът вече може лесно да промени всяка част от транспортната логика, която е дефинирана в системата.

напр. Бизнес използва най-евтините непроследими транспортни услуги, но в даден момент доставките за Италия започват да се бавят, а пратките да се губят. Това от своя страна може да накърни имиджа на търговеца. Собственикът на съответния бизнес може да се свърже с Noverstock, и да промени автоматичните правила, конкретните пратки ще се настроят да ползват куриер с услуга за проследяване на доставката. Така клиента бързо сменя автоматичния си процес и не позволява бизнеса му да има пропуснати ползи от продажби заради влошено качество на куриерските услуги.

Това е само един пример как това решение може да се използва за подобряване действията и резултатите на даден бизнес. Това е един от нашите най-използвани инструменти, който е без всякаква конкуренция.

След внедряването на нашето автоматизирано праволи, лекотата с която системата назначава вашите транспортни превозвачи и услуги, напълно ще изклюи човешката грешка и загубите от неефективно назначени транспортни услуги. От своя страна това незабавно ще доведе до намаляване на разходите с 20% и на средното време за обработка с още 30%.