Amazon Калкулатор

Как Амазон ФБА Калкулатор за ценообразуване ще ви помогне да максимизирате печалбите?

Знаете ли, че повече от 40% от продавачите в Amazon губят пари, защото все още не са наясно дали определен продукт ще бъде печеливш на платформата?

Като онлайн търговец, ще понесете големи загуби, ако неправилно изчислявате разходите си и цената на вашите продукти. Ако търсите най-добрия начин да пресметнете разходите и да разберете каква продажна цена да зададете за вашите продукти, не търсете повече. Ние имаме правилния инструмент за вас! Запознайте се с Amazon FBA Калкулаторът за ценообразуване на Новърсток – инструмент, който дава възможност на онлайн търговците да изчисляват оптимални продажни цени и да максимизират печалбите си.

Защо калкулаторите са толкова важни за онлайн търговците?

Ценовите калкулатори са безценни инструменти за онлайн търговците, тъй като те им помагат да определят оптималната цена за техните продукти. По този начин бизнесите в сферата на електронната търговия знаят какви приходи да очакват, както и каква ще е чистата им печалба.

Ако искате да управлявате печеливш и успешен бизнес в Амазон, ще трябва да направите някои предварителни проучвания и изчисления, за да сте наясно как се случва ценообразуването в Амазон. За да разберете печалбите и маржовете си, трябва да изчислите доставната цена на продуктите си, данъците, таксите и комисионните, желания марж на печалбата и допълнителните разходи за съхранение и транспорт.

Лесни данъчни изчисления

С разрастването на индустрията за електронна търговия, все повече бизнеси се развиват и в международен план; за да зададат правилната продажна цена, те трябва да проверят местните ДДС ставки и да ги вземат предвид в изчисленията си. Представете си международен бизнес към целия ЕС – повечето ставки на ДДС са различни. Следователно продажната цена също трябва да бъде такава.

Такси и комисионни

Всеки пазар, какъвто е и Амазон, начислява такси и комисионни за всяка ваша продажба, като те се различават в зависимост от категориите на вашите продукти. Можете да проверите ценовите такси тук (ЛИНК).

Продавачите трябва да бъдат информирани за точните Амазон комисионни и такси, които ще им бъдат начислени, за да могат да планират правилната продажна цена, която след таксите и комисионите ще генерира задоволителна печалба. Освен това – тези такси и комисионни зависят от пазарите и програмата, на която продавате (EFN, MFN, PAN-EU).

Обикновено новобранците в Amazon влизат в нещо като период на меден месец; продуктът им е активен и готов за продажба; осъществяват се няколко продажби и те виждат движение. Въпреки това, след като си направят равносметка, те виждат, че умишлено са загубили няколкостотин долара с грешна ценова стратегия.

Изчисляването на всяка такса за продажба/такса на FBA за всеки продукт на всеки пазар е трудно упражнение. Калкулаторът за Амазон ви позволява да определите колко такси ще платите за всеки продукт само с няколко кликвания.

Проучване и определяне дали си струва един продукт да бъде продаван:

Използването на Амазон ФБА калкулатор за вашия бизнес в сферата на електронната търговия ще ви помогне да определите дали си струва един продукт да бъде продаван. Въвеждане на цената на продукта, разходите за доставка, таксите и продажната цена в калкулатора, позволява на продавачите да видят какви ще са техните приходи (както и загуби). Това може да помогне на продавачите да решат дали използването на услугата FBA за определен продукт си струва.

Калкулаторът на Noverstock не само ще ви помогне да определите оптималната продажна цена, но също така ви помага да определите дали даден продукт си струва да бъде продаван.

Веднага щом получите цената на доставчика, можете да я поставите в калкулатора и без никакви допълнителни действия можете бързо да проверите цената, на която трябва да продавате, за да сте на печалба.

Имайки тази цена, можете лесно да я сравните с цените на конкурентите и да определите дали вашата цена е в същия диапазон.

Защо ви трябва калкулатор за ценообразуване, за да сте продавач на Амазон FBA?

Калкулаторът е незаменим за продавачите на Амазон ФБА. Той гарантира ясно разбиране на продажните цени на различни пазари, подпомагайки последователни и точни стратегии за ценообразуване. Той е от съществено значение при определянето на всички разходи и помага на продавачите да решат кои продукти си струва да предлагат.

Калкулаторите автоматизират изчисленията на ставката на ДДС за международни продажби и навигират в сложността на таксите и Амазон комисионните, които могат да варират в зависимост от размерите на продукта, категориите и пазарите. Тази автоматизация елиминира ръчната работа, позволявайки на продавачите да се съсредоточат върху изработването на печеливши ценови стратегии. По същество ценовите калкулатори са инструменти за ефективност, които повишават рентабилността и дават възможност за вземане на решения, базирани на данни, в динамичния свят на продажбите на Amazon FBA.

Какво е ФБА?

Услугата Амазон ФБА (Fulfillment by Amazon) позволява на онлайн търговците да складират стоката си в склад на компанията (Амазон). И ако клиент поръча – компанията изпраща стоката, като междувременно тя се занимава с всички дейности, които трябва да се извършват – опаковане, изпращане, обслужване на клиента, приемане на върнати стоки и т.н.

  • Използването на ценови калкулатор помага на продавачите да определят осъществимостта на използването на услугата Фба: Чрез въвеждане на цената на продукта, разходите за доставка, таксите на FBA и продажната цена в калкулатора, продавачите могат да видят колко пари ще спечелят (или загубят) с помощта на FBA услуга за продажба на техните продукти. Това може да помогне на продавачите да решат дали използването на услугата FBA за определен продукт си струва.
  • С помощта на калкулатор за Амазон продавачите могат да изчислят рентабилността на множество продукти, да сравнят потенциалната такава на различни продукти и да изберат да продадат най-печелившите от тях.
  • Калкулаторът помага да зададете най-подходящите продажни цени за вашите продукти. По този начин можете да видите каква печалба да очаквате.

Изчислете желаната печалба с Noverstock:

Калкулаторът за продажни цени е един от най-важните инструменти за бизнеси в сферата на онлайн търговията с Амазон. Той им дава възможност да взимат информирани решения за ценообразуване при добавяне на нови продукти към техните магазини. 

Той позволява да се анализират различни ценови сценарии, да се вземат предвид различни фактори, както и да се взимат решения, базирани на данни.

За да ви помогнем да следите по-голямата картина, ние събрахме лесен за използване ресурс за наблюдение на всички ваши разходи и изчисляване на истинските ви печалби. Той е съвместим с вашата политика за доставка, желани печалби за всички пазари и формули за изчисляване на печалбата. След като разполагаме с тази информация, ще я конфигурираме за вас и ще ви позволим да изчислите.

Кажете сбогом на догадките и здравейте на стратегиите за ценообразуване, базирани на данни, които максимизират печалбите ви във всички пазари. Кажете здравей на по-високи печалби и оптимизирана бизнес стратегия с калкулатора на Noverstock!

Предизвикателството: Как да определите възможно най-ниските продажни цени за вашите продукти на съответния пазар?

 ценообразуване на Noverstock

Резултатът: Използвайки калкулатора за ценообразуване на Новерсток, който отчита разходите в реално време, нашият клиент успя да увеличи печалбата си с 14,5%.

Подробности: Нашият клиент препродава козметични продукти в Amazon (FBM & FBA), eBay и Shopify. Дойде при нас с проблем, че поради постоянно променящите се разходи не може да се справи с актуализирането на продажните цени на продуктите и често, дори без да знае, продава на загуба.

Пандемията – коронавирус през 2020 г. силно засегна веригите за доставки по целия свят, което доведе до непрекъснато покачващи се цени на доставка, цената на стоките, опаковките и заплатите на складовите работници. На свой ред, платформите(amazon, eBay) също започнаха да преразглеждат своите комисионни и такси.

За да се справят с подобни предизвикателства, предприятията трябва постоянно да следят текущата най-ниска възможна продажна цена, която могат да предложат, като се вземат предвид техните разходи и желаните маржове на печалба. Правилната цена може да увеличи печалбата по-бързо, отколкото увеличаването на обема; грешната цена може да го свие също толкова бързо.

За щастие Noverstock има какво да предложи. Изчислявайки вашата печалба се фокусираме върху два аспекта – да знаете как да оцените правилно продуктите и как да определите и елиминирате загубите.

Как успяхме да помогнем на нашия клиент?

Първо, трябваше да напишем формулите за печалба за всеки един канал за продажба.

Бизнесът на нашия клиент е обвързан с три канала за продажба (Amazon, eBay, Shopify) и няколко държави (ЕС, САЩ, Канада и др.). Така че формулите трябваше да бъдат разделени на:

  • Канал за продажби (eBay, Amazon FBM, Amazon FBA, Shopify)
  • Тип доставка – от търговеца, от Amazon или от друг външен склад
  • Държава на доставка – всяка държава има специфични данъчни ставки

След като разполагахме с тези сложни формули, създадохме за тях усъвършенстван механизъм за изчисляване на най-ниската продажна цена при желаната печалба. Клиентът може да види в реално време как да подобри продажната цена за всеки продукт в Amazon (FBM, FBA), eBay и Shopify.

Веднага след като започнаха да коригират цените, промените бяха видими – 14,5% увеличение на печалбата в рамките на 3 месеца. Клиентът вече не прави бизнес на загуба дори при непрекъснато растящите разходи по цялата верига на доставки.

Калкулаторът на Noverstock включва ограничена инвестиция, минимални допълнителни разходи и малки организационни корекции.
Но печалбата е значителна и бърза. Всяка компания за електронна търговия може успешно да използва калкулатора на Noverstock като инструмент за изграждане и поддържане на печалби.